За нас

БИОМАРТ 07 ООД стартира дейността си през 2013 година като земеделски производител с производство на биохумус от червен калифорнийски червей. Фермата за производство на биохумус е изградена в екологично чист регион на 500 метра надморска височина, далеч от магистрални пътища и производствени предприятия, замърсяващи околната среда. Съвместната работа на фирмата с първите партньори, които ни се довериха- големи земеделски производители от региона, ни доведе до създаването на собствен уникален продукт по собствена технология – ИМУНОНАТ хуминов екстракт.Това е органичен течен тор на базата на биохумус от червен калифорнийски червей за листно и почвено приложение. Последваха няколко години, в които процесите на лабораторни изпитвания, полеви изпитвания, количествени и качествени измервания на насажденията не само в конвенционалното земеделие, но също трайни насаждения, зеленчукови, овощни, етерично маслени и други култури се движеха паралелно и водеха до желаните резултати.

Тук е мястото да изкажем своята благодарност на всички партньори, които ни се довериха. В отговор на това доверие и познавайки специфичните нужди на земеделските производители от икономическа целесъобразност на всички процеси в стопанството, фирма БИО МАРТ 07 ООД съвсем скоро ще предложи на пазара нов продукт. Той ще позволи на стопаните, използвайки наличната си техника да полагат цялостна грижа както за полетата така и за растенията, в конвенционалния и в екологичния тип менажиране на стопанствата. Това ще ги води към по високи добиви, с по-добри качествени показатели, с изключително добро съотношение разход-полза, както икономическа така и екологична.

Продуктите на БИО МАРТ 07 ООД представляват балансирани, органични торове на изцяло естествена основа.