ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Характерно за червените калифорнийски червеи е:
  • 3,54 пъти по-голяма плодовитост;
  • притежава инстинкт за домашно отглеждане, докато имат условия за живот;
  • имат твърдо месо с червена обагреност;
  • може да живее в голяма гъстота на малка повърхност – до 50 000 бр. на м2 ( докато в природата около 50 бр. м2)
  • живее на топъл климат – 19 – 20 С;
  • дълъг е 6-8 см.;

Червеите се отглеждат в легла. Широчината на леглото ( съответно на лехата) е до 1 м., а дължината на леглото е два метра.

Няколко легла разположени едно до друго образуват леха. Дължината на лехата зависи от броят на леглата и обикновено тя е 10 метра.

Преди поставяне на леглата в самата леха се поставя органичен тор , който ще се преработва в слой от 50 мм дебелина. Над този слой с органична материя (оборски тор и др.) се поставят червеите, а над него се полага нов слой от органична материя с дебелина до 150 мм. С това е формирано леглото и след това на всеки 15 дни върху леглото се поставя 23-30 кг. органичен тор, защо всеки нов слой от органичен тор се преработва от червеите за 15 дни.

След 3 месеца от поставяне на леглото с калифорнийски червеи, броят на червеите е двойно по-голям. За 3 месеца червеите създават едно ново поколение.