IMUNONAT

Растенията могат да усвояват хранителни вещества не само чрез кореновата система, но и чрез надземните части - листа и стъбла. Водните разтвори на хранителни вещества проникват до проводящата тъкан в листата главно чрез кутикулата и епидермиса по непрекъснатите канали, образувани от пектинови вещества. Интензитетът на постъпване на хранителни вещества в листата зависи от състава на хранителния разтвор, фазата на развитие на растението, температурата и влажността на въздуха. Младите листа усвояват по-добре хранителни вещества в сравнение с по-старите. Най-добър ефект от листното торене има в периода на максимална жизнена дейност и в периода на образуване на репродуктивните органи. Постъпилите в листата хранителни вещества се включват в обмяната на веществата в растителния организъм, при което дават отражение върху процеса на фотосинтезата, активността на ферментите и общата продуктивност на културите.

ИМУНОНАТ хуминов екстракт
продуктът представлява течен органичен тор, който действа като растежен стимулатор и като източник на хранителни вещества.
ИМУНОНАТ хуминов екстракт
подобрява общото състояние на почвата, стимулира полезната микрофлора, спомага за превръщането на почвените органогенни елементи в достъпна за растенията форма.
ИМУНОНАТ хуминов екстракт
спомага за формирането на здрава коренова система и повишава устойчивостта на растенията към стрес ( с патогени, неблагоприятни климатични условия)
ИМУНОНАТ хуминов екстракт
стимулира фотосинтезата на растенията, листата на културите са по-наситено зелени и по здрави.

В резултат на комплексното въздействие на ИМУНОНАТ върху почвата, почвената микрофлора и растенията се достига до чувствително повишаване на добива.